Кафедра
Инженерных дисциплин
 
Краснодонский факультет инженерии и менеджмента
Восточноукраинского национального университета
имени Владимира Даля
Пн, 29.11.2021, 21:56
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Форма входа

Категории раздела
Новости Факультета!!! [141]
Новости нашего региона [484]
Новости науки и техники [1133]
IT- новости [894]
Авто-новости [98]
Сообщения об интересных событиях [414]
Зарубежные новости [203]
Новости материаловедения [74]
Водород [28]
Сведения о влиянии водорода. Водородная энергетика.
Здоровье [126]
Новости образования [48]
Новости университета [43]
Новости Украины [70]
Разное [319]
Триботехника [1]
Компьютерные игры [43]
Программирование [9]
Подготовка к поступлению [162]

Поиск

Главная » 2009 » Декабрь » 3 » Правильные ответы на тестирование по истории Украины 2008 года (укр.)
21:06
Правильные ответы на тестирование по истории Украины 2008 года (укр.)

Правильные ответы на тестирование по истории Украины 2008 года (укр.)Скачать ответы по истории Украины (624 кБ) →
Посмотреть ответы на другие тесты →

Примітка:
Переглянути статистику тестування і результати учасників ЗНО з історії України можна на сторінці
"Інформація про результати ЗНО"
Правильні відповіді на додаткову сесію ЗНО з історії України1
Зміст завдання: Які заняття людей були основою ведення привласнюючого господарства?
Правильна відповідь: мисливство, збиральництво, рибальство
Відповідність програмі: Заняття та початки духовного життя людини в епоху палеоліту й мезоліту
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 7–8, 12.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 7–14, 19.
2
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Проникнення сарматів в степи Північного Причорномор’я на межі III–ІІ ст. до н. е. супрово-джувалося витісненням скіфів:
1) у межиріччя Дону та Кубані;
2) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів.
Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильний
Відповідність програмі: Ранній залізний вік. Скіфи. Сармати
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 25.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 37–39.
Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 4.
3
Зміст завдання: Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків:
1) алани;
2) венеди;
3) роксолани;
4) анти;
5) склавини;
6) авари.
Правильна відповідь: 2, 4, 5
Відповідність програмі: Перші писемні згадки про слов’ян
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 42.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 53–54.
4
Зміст завдання: Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича?
1. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Бі-лу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».
2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».
Правильна відповідь: тільки 1-ша подія стосується
Відповідність програмі: Князь Святослав Ігоревич, його військові походи
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 66–69.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 90–94.
5
Зміст завдання: Яку з указаних пам’яток давньоруської літератури було створено раніше за інші?
Правильна відповідь: «Слово про закон і благодать»
Відповідність програмі: Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (лі-тература)
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 138–139.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 196–199.
6
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Сходження князя Володимира Всеволодовича Мономаха на київський стіл:
1) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Лю-бецького з’їзду князів;
2) відбулося на запрошення міського віча під час повстання киян 1113 року.
Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильний
Відповідність програмі: Правління Ярославичів. З’їзд князів у Любечі. Володимир Мономах
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 88–90.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 132–133.
7
Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближні-ми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католи-цьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».
У якій угоді були зазначені ці умови?
Правильна відповідь: Кревській унії 1385 р.
Відповідність програмі: Кревська унія та її вплив на українські землі
Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 156–157.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 232–233.
8
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
На карті заштриховано територію:
1) українських земель, які ввійшли до складу Польського королівства внаслідок укладення Люблінської унії 1569 р.;
2) української козацької держави – Гетьманщини – відповідно до умов Зборівського мирно-го договору 1649 р.
Правильна відповідь: тільки 1-й варіант правильний
Відповідність програмі: Люблінська унія та її вплив на українські землі
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 11–13.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 6–12.
Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 2.
9
Зміст завдання: Укажіть прізвище діяча, з яким пов’язане відновлення в XVII ст. вищої православної церковної ієрархії в Речі Посполитій:
Правильна відповідь: Й. Борецький
Відповідність програмі: Становище греко-католицької та православної церков в першій по-ловині XVII ст. Відновлення вищої православної ієрархії. Й. Борецький
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 63.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 124–125.
10
Зміст завдання: Укажіть українські книжки надруковані в другій половині XVI – першій половині XVII ст.:
1) Пересопницьке Євангеліє;
2) «Граматика словенська» Л. Зизанія;
3) Острозька Біблія;
4) «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича;
5) «Історія Русів»;
6) «Ключ царства небесного» Г. Смотрицького;
7) «Лексикон славенороський» П. Беринди.
Правильна відповідь: 2, 3, 6, 7
Відповідність програмі: Культура України в другій половині XVI – першій половині XVIІ ст. (література)
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 73–75, 78.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 110–114.
11
Зміст завдання: Упродовж якого періоду тривало козацько-селянське повстання під про-водом С. Наливайка?
Правильна відповідь: 1594–1596 рр.
Відповідність програмі: Повстання К. Косинського та С. Наливайка
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 31–33.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 61–63.
12
Зміст завдання: «Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на служ-бу Речі Посполитої» 1638 р. було передбачено:
Правильна відповідь: зменшення козацького реєстру до 6 тис. чол., ліквідацію вибо-рності козацької старшини, скасування козацького судочинства
Відповідність програмі: Козацько-селянські повстання 1620-х – 1630-х рр.
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 49.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 88.
13
Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є пра-вильним?
«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний союз з Трансільванією та __________».
Правильна відповідь: Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького, Швецією
Відповідність програмі: Віленське перемир’я. Воєнно-політичні події 1656–1657 рр.
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 128–129.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 186–187.
14
Зміст завдання: Прочитайте уривок історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію геть-мана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»
Коли відбулися описані події?
Правильна відповідь: перша половина XVIII ст.
Відповідність програмі: Українсько-шведський союз у роки Північної війни
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 194–195.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 245–246.
15
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:
1) ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим;
2) створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.
Правильна відповідь: обидва варіанти не правильні
Відповідність програмі: Обмеження Петром І автономії Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія. П. Полуботок
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 211.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 263–265.
16
Зміст завдання: Який з поданих нижче історико-літературних творів не належить до козаць-ких літописів?
Правильна відповідь: «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича
Відповідність програмі: Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст. (літе-ратура)
Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 231–232.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 27.
17
Зміст завдання: У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони:
Правильна відповідь: Правобережної України
Відповідність програмі: Економічний і суспільний розвиток Правобережної України на-прикінці ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст. Гайдамацький рух. Коліївщина
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 305–307.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 6–7.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 6–8.
18
Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відроджен-ня – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»
Про який твір йдеться?
Правильна відповідь: «Енеїда» І. Котляревського
Відповідність програмі: Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст. (література)
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 108.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 44, 106–107.
19
Зміст завдання: Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?
1) заснування Кирило-Мефодіївського братства;
2) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії;
3) видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»;
4) спорудження залізниці від Балти до Одеси;
5) утворення «Товариства об’єднаних слов’ян»;
6) скасування панщини на західноукраїнських землях;
7) впровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.
Правильна відповідь: 1, 3, 5, 6
Відповідність програмі: Україна в програмних документах декабристів. Кирило-Мефодіївське братство. Демократично-просвітницький гурток «Руська трійця». Альманах «Русалка Дністро-вая». Скасування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній Україні
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 68–69, 74–75, 91–92, 95.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 61, 66, 88–90, 92.
20
Зміст завдання: Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
Правильна відповідь: У травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган – Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народовій
Відповідність програмі: Український національно-визвольний рух на західноукраїнських зем-лях під час революції 1848–1849 рр.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 96–97.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 92–93.
21
Зміст завдання: 1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані із:
Правильна відповідь: забороною друкування та завезення з-за кордону книг україн-ською мовою
Відповідність програмі: Національна політика російського царизму щодо України в другій половині ХІХ ст.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 180–181, 185–186.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 138–139.
22
Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?
«Напівлегальні об’єднання української інтелігенції – _________ – відновили свою діяльність у _________ роках ХІХ ст. Найбільше об’єднання того часу _________. У 1897 р. за ініціа-тиви _________ було засновано Загальноукраїнську безпартійну організацію».
Правильна відповідь: громади, 70-х, Київська громада, В. Антоновича
Відповідність програмі: Український громадівський рух наприкінці 1870-х – у 1890-х рр.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 184–185.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 140–142.
23
Зміст завдання: На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:
Правильна відповідь: товарного бурякового виробництва
Відповідність програмі: Економічний розвиток Наддніпрянської України в 1860-х – 1890-х рр. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 246.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 132–135.
Атлас з історії України. 9 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 10.
24
Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Ка-рузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарі-внішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».
Про якого митця йдеться?
Правильна відповідь: С. Крушельницьку
Відповідність програмі: Культура України в другій половині XIX – на початку ХХ ст. (мис-тецтво)
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 330.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 213.
25
Зміст завдання: Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?
Правильна відповідь: посилювала репресії проти нього
Відповідність програмі: Ставлення до війни на Наддніпрянській Україні. Воєнні дії на терито-рії України в 1915–1917 рр. Назрівання економічної та політичної кризи в Російській та Авст-ро-Угорській імперіях під час Першої світової війни
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 27–30.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 18–27.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 20–29.
26
Зміст завдання: Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні–серпні 1917 р.?
1) «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого при-значає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради»;
2) «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий за-мах на це право, накадаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки»;
3) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання»;
4) «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом бі-льшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці»;
5) «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Росій-ською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
Правильна відповідь: 1, 3
Відповідність програмі: ІІ Універсал Центральної Ради
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 58–63.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 46–49.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 50–53.
27
Зміст завдання: Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це періоди:
Правильна відповідь: існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ра-ди та Директорії
Відповідність програмі: Українська революція (1917–1918). Україна в боротьбі за збере-ження державної незалежності (1918–1920)
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 74, 110–111, 123–134, 182.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 55, 80–82, 94, 153.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 63–64, 90–91, 106–107, 169–171.
28
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Восени 1918 р. на Катеринославщині діяли повстанські загони Н. Махна проти:
1) гетьманських військ, німецьких та австрійських окупаційних військ;
2) військ Директорії УНР та наступаючих частин Червоної й Добровольчої армій.
Правильна відповідь: тільки 1-й варіант правильний
Відповідність програмі: Боротьба проти німецько-австрійської окупації та політичного режи-му гетьмана П. Скоропадського
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 120.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 90.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 101–103.
29
Зміст завдання: Перебіг яких подій відображено на карті?
Правильна відповідь: контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.
Відповідність програмі: Розгром військ Врангеля
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 185–188.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 150–153.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 164, 173–175.
Атлас з історії України. 9 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 10.
30
Зміст завдання: У яких містах у жовтні 1918 р. було створено два українських держав-них університети?
Правильна відповідь: Кам’янець-Подільській, Київ
Відповідність програмі: Національно-культурна політика уряду гетьмана П. Скоропадського
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 195.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 156.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 182.
31
Зміст завдання: Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?
1) відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську;
2) заснування М. Хвильовим Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ);
3) створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА);
4) організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом;
5) заснування в м. Києві Української академії наук;
6) утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);
7) заснування товариства «Геть неписемність!».
Правильна відповідь: 2, 4, 6, 7
Відповідність програмі: Культура в Українській СРР у роки непу (освіта, література, наука, мистецтво). Релігійне життя в Українській СРР у роки непу
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 243–251.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 199–204.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 223–231.
32
Зміст завдання: Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років?
1. «До одноосібників, які... саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати репресії... До одноосібників, що... не виконують плану... та про яких... відомо, що продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку… застосувати штраф...»
2. «...при перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно вживати... захо-дів примусового характеру, вводячи в села військові частини, ...спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]».
Правильна відповідь: тільки 2-й уривок відображає
Відповідність програмі: Неп і особливості його впровадження в Україні. Економічний розви-ток УСРР у період непу
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 217–218, 235–238.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 176–177, 181–182.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 202–205.
33
Зміст завдання: Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку: «Союз ви-зволення України», «Шахтинська справа», «Спілка визволення України», «Український національний центр»?
Правильна відповідь: «Союз визволення України»
Відповідність програмі: Масові репресії та політичні судові процеси в Українській РСР на-прикінці 1920-х – у 1930-х рр.
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 257–258, 293–294.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 214–215, 258–259.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 260–262.
34
Зміст завдання: Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:
Правильна відповідь: перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспі-льства
Відповідність програмі: Конституція Української РСР 1937 р.
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 289–290.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 250–251.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 258–260.
35
Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?
«У __________ році Рада послів __________ в Парижі надала Польщі всі юридичні пра-ва на володіння __________. Рада офіційно визнала східні кордони Польської держави, встановлені __________».
Правильна відповідь: 1923, Антанти, Східною Галичиною, Ризьким договором
Відповідність програмі: Політичне становище українських земель у складі Польщі в 1920-х – 1930-х рр.
Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 316.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 272.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 279–280.
36
Зміст завдання: Прочитайте уривок історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають ...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному: ...Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».
Коли було укладено цей документ?
Правильна відповідь: 28 вересня 1939 р.
Відповідність програмі: Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 4–5.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 9.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 10.
37
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Економіка СРСР часів Великої Вітчизняної війни:
1) базувалася на праці евакуйованих та місцевих жителів східних районів;
2) залучала трудові ресурси сотень тисяч в’язнів ГУЛАГу.
Правильна відповідь: обидва варіанти правильні
Відповідність програмі: Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939–1945)
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 37–39.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 48–51.
38
Зміст завдання: На карті позначено лінію фронту часів Великої Вітчизняної війни станом на:
Правильна відповідь: березень 1943 р.
Відповідність програмі: Визволення Лівобережної України від окупантів
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 31–32.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 39–44.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 40–43.
Атлас. Новітня історія (1939–2002 рр.). 11 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 3.
39
Зміст завдання: Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в цьому логічному ланцюжку: 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1941–1945 рр., 1946–1947 рр.?
Правильна відповідь: 1941–1945 рр.
Відповідність програмі: Голод 1921–1923 рр. Голодомор 1932–1933 рр. Економічний розвиток України в 1945 – на початку 1950-х рр. Голод 1946–1947 рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 86–89.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 79–83.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 90–94.
40
Зміст завдання: Спираючись на діаграму, визначте домінуючу за рівнем капіталовкла-день галузь народного господарства УРСР у роки післявоєнної відбудови:
Правильна відповідь: важка промисловість
Відповідність програмі: Економічний розвиток України в 1945 – на початку 1950-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 80–85.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 70–75.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 85–88.
41
Зміст завдання: Укажіть перелік ключових термінів і понять, які використовуються для характеристики процесу радянізації західних областей України після Другої світової війни:
Правильна відповідь: індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депор-тація, репресії
Відповідність програмі: Економічні та суспільні зміни в західних областях України в 1945 – на початку 1950-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 93–96, 112.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 84–91.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 96–101.
42
Зміст завдання: Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
Правильна відповідь: В УРСР до кінця 1959 р. реабілітували 58% загальної кількості засуджених, при цьому реабілітації не підлягали жертви політичних репресій до 1 грудня 1934 р.
Відповідність програмі: Пом’якшення політичного режиму в Україні в середині 1950-х – на початку 1960-х рр. Суспільно-політичне життя в Україні в середині 1950-х – сере-дині 1960-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 124–127.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 115–120.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 129–133.
43
Зміст завдання: Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х рр. від-булася внаслідок:
Правильна відповідь: упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів)
Відповідність програмі: Економічні реформи в Україні в другій половині 1950-х – першій по-ловині 1960-х рр. та їхні наслідки
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня істо-рія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 133–134, 139–140.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 128–130.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 136–137.
44
Зміст завдання: У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?
«В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію яде-рного реактора».
Правильна відповідь: 1960-х рр.
Відповідність програмі: Культура України (освіта, наука, література, мистецтво) в другій по-ловині 1950-х – першій половині 1960-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 149–150.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 155.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 152–153.
45
Зміст завдання: Укажіть прізвища «шістдесятників» в українській літературі:
1) О. Гончар;
2) В. Симоненко;
3) А. Малишко;
4) Л. Костенко;
5) А. Горська;
6) І. Драч;
7) І. Світличний.
Правильна відповідь: 2, 4, 6, 7
Відповідність програмі: «Шістдесятники» та зародження дисидентського руху
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 151–153.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 156–158.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 153–158.
46
Зміст завдання: Прочитайте уривок зі спогадів режисера Ю. Іллєнка та дайте відповідь на запитання.
«Увечері 4 вересня 1965 року у кінотеатрі «Україна» зібралася вся еліта Києва. Фільм був розкручений... тому його й використали організатори акції протесту. ...Із зали піднімаєть-ся _______ з букетом. Говорить теплі слова, вручає квіти, раптом повертається і зверта-ється до зали: «Почалися арешти, повторюється 37-й рік...» ...Вскакує _______ і кричить українською крізь гул запущеної чекістами сирени: «Хто проти тиранії – встаньте!»
Прізвища яких громадських діячів пропущено в уривку?
Правильна відповідь: І. Дзюба, В.Стус
Відповідність програмі: Опозиційний рух в Україні в середині 1960-х – на початку 1980-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 190.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 194–195.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 192–195.
47
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1960-х – на початку 1970-х рр. було передусім спричинено:
1) подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»;
2) інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки».
Правильна відповідь: обидва варіанти не правильні
Відповідність програмі: Опозиційний рух в Україні в середині 1960-х – на початку 1980-х рр.
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 190.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 194.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 192.
48
Зміст завдання: У якому році в СРСР, завдяки активності церкви та віруючих, відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі?
Правильна відповідь: 1988 р.
Відповідність програмі: Активізація національного руху в Україні. Початок релігійного від-родження
Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С. Новітня історія України. (1939– початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 2006. – С. 238–240.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Новітня історія Укра-їни (1939–2001):Підручник для 11-го класу. К.: Ге-неза, 2005. – С. 230–231.
Гупан Н. М., Пометун О. І., Фрейман Г. О. Новітня історія України: Підручник для 11-го кл. – К.: А.С.К., 2007. – С. 324.
49
Зміст завдання: Які обставини спричинили появу цитованої н
Категория: Подготовка к поступлению | Просмотров: 773 | Добавил: Professor | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мы - Далевцы!

Календарь
«  Декабрь 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архив записей

Наши партнёры
 • Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Copyright MyCorp © 2021     Created by Alex Kalinin